Valná hromada - červen 2010

Zápis z Valné hromady odborné společnosti Konopí je lék, o.s konané dne 27. června 2010 v Ateliéru ALF v galerii Jaroslavy Moserové Konopné apatyky královny koloběžky první Bořivojova 90, Praha 3, 130 00

Signatáři a podporovatelé iniciativy Konopí je lék žádající od 21. března 2008 poslankyně a poslance o absolutní dekriminalizaci nemocných a odpovědných pěstitelů léčivého konopí ke dni 27. května 2010 k zahájení valné hromady členů ve 14:00 hodin je 77 signatářů
4722 podporovatelů


Členové: MUDr. Rakek Matlach, MUDr. Jana Budařová, Ing. Pavel Martínek, Jana Jesenská, Hana Barešová, Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Filip Procházka, plná moc k jednání - nepřítomni: JUDr. Ludvík Antonů, Mgr. Jaroslav Kabilka, Ing. Oto Kaděrka, Mgr. Luboš Stejskal, Jaromír Kafka
Omluveni: Milan Špaček
Neomluveni: Karel Černý a Ondřej Kummer
Zájemce: David Vratil a Petr Kodym
Hosté: Hanka Skálová
VH je usnášení schopná.

Program:
-        Přivítání členů
-        Diskuse o činnosti a návrh a zdůvodnění ke změně stanov a trestnímu stíhání nemocných a odpovědných pěstitelů léčivého konopí
-        Volba statutárních orgánů: představenstvo
-        Návrh k vyjádření pro předsedu dozorčího rady JUDr. Antonů (14 dnů k vyjádření): MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva, Mgr. Dušan Dvořák, výkonný místopředseda, MUDr. Radek Matlach, člen představenstva, Ing. Pavel Martínek, člen představenstva, Jana Jesenská, členka představenstva, Hana Barešová, členka představenstva, Jaromír Kafka, člen představenstva, JUDr. Ludvík Antonů, předseda dozorčí rady, Mgr. Jaroslav Kabilka – člen DR, Ing. Ota Kaděrka – člen DR
-        Změna stanov (zasláno JUDr. Antonů k vyjádření) a dopis k přeregistraci a Usnesení udělení plné moci ke změně stanov
-        Informace o hospodaření, zdůvodnění stažení filmu s výrobou konopné akademii turné Konopí je lék 2010, výdeji a získávání léčivého konopí od dobrovolníků, návrh výkupních cen pro rok 2010, vybudování pěstírny v konopné apatyce na Žižkově v Praze, stávající konopné farmy a nabídka na vznik konopných apatyk, registrace pěstitelů léčivého konopí s obsahem všech potřebných léčivých látek (oznámení ministerstvu zdravotnictví a nad 100 arů paralelně ministerstvu zemědělství), nabídka Kriminalistickému ústavu a NPC ke spolupráci, web a změna webu, výkonný asistenční pracovník pro poradenství, léčbu a administraci a jeho financování, zpracování obecné žaloby na sousedy (udávání nemocných) a Žaloby na českou republiku – ministerstvo zdravotnictví, nákupy
-        Dopis k návrhu spolupráce na mezinárodním výzkumu rektorovi UP a fakultním nemocnicím ke kazuististickým seminářům s edukativním videopřenosem z konopné apatyky – zodpovídá, nerozhodnuto
-        Medializace postavení policie ČR proti občanům dle nového trestního zákoníku – zodpovídá, nerozhodnuto
-        Dopis growshopům a growerům k pěstování léčivého konopí a vydání kartiček registrovaného pěstitele společnosti, zodpovídá, nerozhodnuto
-        Zpracování žalob (sousedé, vláda) – návrh pro zodpovědnost JUDr. Antonů
-        Dopis Kriminalistickému ústavu a Národní protidrogové centrále – zodpovídá MUDr. Matlach
-        Vybavení laboratoře k výrobě léčiv v apatyce – zodpovídá Ing. Pavel Martínek
-        Fotografie a web – zodpovídá, pozván Marcel Kovář
-        Návrh udílelení ceny Alberta Hofmana a Marie Juany de la Cruz a návrh pro rok 2010: Bushka Bryndová (za dlouhodobý odborný a statečný občanský přístup a celkový rozvoj oborou konopné terapie, bylinkářství a popularizace vědy) a doc. Michal Miovský (za monografii Konopí a konopné drogy), nerozhodnuto, příště
-        Návrh na udělení čestného členství: Lumír Ondřej Hanuš, Bushka Bryndová a Petr Ladislav Kodym,  nerozhodnuto, příště
-        Stanovena jedna rozesilací adresa pro členy
-        Příští valná hromada členů 21. července 2010 v Konopné apatyce v 17.00 hodin, účast všech nutná, v případě neúčasti udělení plné moci konkrétnímu členu společnosti


Návrh na Usnesení odborné společnosti k trestnímu stíhání manželů Dvořákových:
„Letos legalizujeme léčivé konopí nemocným. Výzkum léčivých účinků konopí se v roce 2010 vrátí ke svým kořenům. Proto bude nabídka spolupráce přednostně směřována na Hanou, do Olomouce, do Olomouckého kraje!“
Nabídka spolupráce k výzkumu bude dána tomuto regionu přednostně do 21. srpna 2010 na základě vlastní iniciativy: investorů, obcí, měst a kraje, zemědělců, growerů, škol, výzkumných pracovišť, lázní, nevládních organizací a soukromých podnikatelů a společností zejména z oblasti energetiky, průmyslu, potravinářství, řešení ekologických zátěží a péče o krajinu, stavebnictví a kosmetiky.
Pro jednání s prof. Mašláněm, rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (celé jméno) navrhujeme pozvání prof. Lumíra Ondřeje Hanuše (Izrael), Ricka Simpsona (Kanada, nyní je na pozvání fy. Bayer & Romsy hostem v České republice), Libuše Bryndové (čestná předsedkyně Konopné akademie), primáře Apolináře MUDr. Petra Popova, předsedu adiktologické společnosti ČLS JEP, docenta Michala Miovského (LF UK),  plk. Frydrycha (celé jméno) (NPC) a budoucího ministra školství, zdravotnictví, sociálních věcí, ministra obrany a především ministra financí. Na jednání budou pozváni ředitelé a ředitelky zdravotních pojišťoven a soukromí investoři.
-        Stanovisko odborné společnosti k legalizaci léčivého konopí v roce 2010 nemocným, a to nejen k paliativní, ale i kauzální léčbě a urgentní medicíně (zejména popáleniny a úrazy hlavy spojené s otokem mozku)
-        Vyjadřujeme podporu dopisu Dušana Dvořáka prezidentu republiky Václavu Klausovi a dopisu premiéru Janu Fischerovi s žádostí o navrácení 300 kg léčivého konopí odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a zahájení výzkumu léčby v roce 2010 a návrhem legislativního opatření odborníků i laiků a nemocných pro absolutní dekriminalizaci nemocných a zodpovědných pěstitelů a zpracovatelů léčivého konopí a dalších bylin a rostlin s léčebným potenciálem formou vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která není v rozporu s Ústavou České republiky, nejvyšším zákonem naší země. Není potřeba měnit, ale naplnit zákon!
Podklady
-        Dopis Dušana Dvořáka Okresnímu soudu v Prostějově
-        Dokument „Konopí je lék“ režiséra Olivera Maliny Morgensterna a svědectví Dušana Dvořáka a Jany Budařové o přípravě dokumentu o léčbě konopím režiséra Petra Slabého a klinické a growerské praxi v roce 2010
-        Vyjádření ke stíhání manželů Dvořákových, Rick Simpson, 8. května 2010, Praha
-        Odborná literatura a zkušenosti nemocných
-        Vyjádření nositele Nobelovy ceny za ekonomii Miltona Fiedmana v tištěné podobě, na videu
-        Odborná garance a reference na práci Dušana Dvořáka
-        Profesní CV Dušana Dvořáka
-        Signatáři Konopí je lék

Pro proces s manželi Dvořákovi 13. července 2010 signovali a poslancům parlamentu formou otevřeného dopisu na posta@psp.cz adresovali a na stránkách www.konopijelek.cz a dalších prostorech pro informace, vzdělání, právo, kulturu člověka 21. století zveřejnili:
MUDr. Jana Budařová, předsedkyně odborné společnosti               
JUDr. Ludvík Antonů, předseda dozorčí rady
MUDr. Radek Matlach, člen představenstva
Ing. Pavel Martínek, člen představenstva
Jana Jesenská, členka představenstva
Hana Barešová, členka představenstva
Jaromír Kafka, člen představenstva