Valná hromada - září 2009

Zápis z Valné hromady z  24. 9. 2009
Přítomni: Hana Müllerová, Zdena Nosková, Dušan Dvořák, Vojtěch Zíma,
Petr  Homolka, Marcel Ambrož, Jakub Balabán, Radúz Šmahel
Omluvena: Kateřina Ducháčková, Radomíra Dvořáková
VH je usnášeníschopná, DD – drží dva hlasy, JB – drží dva hlasy

       Zahájení a představení nových členů

1) Dušan Dvořák seznámil přítomné se směrnicemi převzatými z Art Language,o.s a s  finanční situací Ateliéru ALF o.s., jednalo se především o zdroje a příjmy, nákladová položka nebyla ještě zpracována. 1.5 milionu Kč – rozpočet na rok 2009, představa do budoucna – 500.000 Kč/měsíčně. Proběhla debata, zda 500.000 Kč/ na měsíc či méně. Šetrný režim. Rozpočet, aktivity, střediska a provozy, schváleno jednomyslně.
Rozpočet 2009
Účetní střediska a aktivity a) ALF – výuka a produkce, b)  Kulturní a osvětové aktivity
Provoz ALFu – výuka a udržitelnost, produkce 
Příjem
Art                         330
Praha                    750
Vlastní příjem        220
------------------------------------
                                       1,3 mil.
Kulturní a osvětové aktivity (galerie, kulturní podvečery, týden pro duševní zdraví, ospělovské kulturní léto)  
Dary                      100
Praha 3                 70
Vlastní příjem        30
----------------------------------
                                       200 tis.
Provozy
       Bořivojova  90, Praha
       Tylova 2, Olomouc – účetní kancelář
       Ospělov 6 – kancelář ředitele

2) Malá diskuze o daru magistrátu od Rady hl. města Prahy  – jedná se o dar v rámci udržitelnosti.

3) Byla podána informace ohledně pohledávky u MPSV, která snad někdy navýší rozpočet ALFu, bude-li vymožena, z Art Language držení pohledávky převedeno na Dušana Dvořáka

4) Debata nad smysluplností střediska v Ospělově – otázka Radúze Šmahela, zdůvodnění Dušan Dvořáka bylo přijato.

5) Písemné vyrovnání majetku a financí mezi Ježek a Čížek o.s. a Art Language o.s. vyřízeno mezi Jakubem Balabánem a Dušanem Dvořákem. Uložit tento dokument do archivu obou organizací.

6) Jakub Balabán potřebuje potvrzení za loňské příspěvky v hodnotě 3.000 Kč, což si bohužel nevzpomněl včas a nelze jej vystavit za rok 2009.

7)   Volba nových členů do představenstva: Navrhované nové členky představenstva: Kateřina Ducháčková – týdeník Respekt a Zdena Nosková – Dobrý důvod s.r.o. Jednomyslně přijaty a schváleno.

8) Schválení statutu umělecké a odborné rady: základní informace o vizi a práci odborné a umělecké rady, čestným předsedou Robert Vano, členství Radúze Šmahela bylo s nadšením přijato a byl nominován na styčného důstojníka. Ostatní členové: Olga Vyleťalová, malířka, Pavel Beneš, designér, Aleš Najbrt,  designér, Garik Avanesian, fotograf, Lenka Klodová, výtvarnice, Jiří Votruba, malíř, grafik, ilustrátor, Jindřich Štreit, fotograf, Petr Motyčka, výtvarník, Robert Vano, fotograf, Radúz Šmahel, grafik, Jan Koráb, grafik.  Smyslem je především základní nasměrování Ateliéru ALF o.s. odbornou a uměleckou radou. Jde o zvýšení kreditu sdružení a posílení PR v rámci VIP výše uvedených jmen. Členové rady přislíbili i lektorování v kurzech Ateliéru ALF.

9) Konopná apatyka -  Dušan Dvořák podal základní informaci o tomto projektu a vztahu Konopí je lék , o.s. k Ateliéru ALF.

10) Vize a záměry  - Informace o projektu OPA, odpoutávání od dotací. - informace o založení s.r.o. - Informace o video - konferenční výuce – nový projekt – hledání optimálního technického řešení -  Informace o komunikaci s majiteli domu – bratry Havlíčkovými.
       Diskuse

V Praze dne 25.9 – 12.11. 2009 zapsali a zkontrolovali

 Hana Müllerová a Dušan Dvořák