Zápis z Valné hromady - červenec 2010

Zápis z Valné hromady odborné společnosti Konopí je lék, o.s konané dne 21. července 2010 v Ateliéru ALF v galerii Jaroslavy Moserové Konopné apatyky královny koloběžky první, Bořivojova 90, Praha 3, 130 00

Přítomni: MUDr. Radek Matlach, MUDr. Jana Budařová, Ing. Pavel Martínek, Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Radomíra Dvořáková, Hana Barešová, Mgr. Filip Polívka, Mgr. Jaroslav Kabilka, Mgr. Zbyněk Kopřiva, Jana Jesenská, Milan Špaček, Karel Černý, Jaromír Kafka. Plná moc k jednání - nepřítomni: JUDr. Ludvík Antonů, Mgr. Lubomír Smékal
Omluven: Ing. Oto Kaděrka
Hosté: Hanka Skálová, Veronika Bartoňová a Marcel Kovář
VH je usnášení schopná.

Program:
-        Přivítání
-        Dekriminalizační občanská iniciativa Konopí je lék žádající od 21. března 2008 poslankyně a poslance o absolutní dekriminalizaci nemocných a odpovědných pěstitelů léčivého konopí: ke dni 21. července 2010 je 77 signatářů a 4777 podporovatelů (občanů starších 18 let)
-        Diskuse o činnosti a individuálních očekáváních členů a zájmech
-        VH schválila změnu stanov – viz příloha
-        Cíle pro rok 2010: 1. Změna právní situace pro pacienty – tlak na legislativce (absolutní dekriminalizace na základě oznámení o pěstování a zpracování konopí v ohlašovacím dopise na Ministerstvo zdravotnictví včetně pověření osoby starší 18 let vypěstováním potřebného množství konopí pro konkrétního nemocného) / 2. Pěstování léčivého konopí outdoor ve spolupráci s občany, zejména growery, farmáři a zemědělskými družstvy a výkup léčivého konopí / 3. Zahájení provozu pěstírny léčivého konopí (Bořivojova 90, Praha 3) / 4. Pokračování a rozvoj provozu konopné akademie, dle možností a kapacit také konopných lázní a sanatoria / 5. Turné Konopí je lék 2010 - oddémonizování a pravdivé informace odborníkům a laikům / 6.  Získání strategických investorů, partnerů včetně lékařů a dalších odborníků, dobrovolníků / 7. Dle možností a kapacit získání grantu a zahájení evropského výzkumu léčby konopím s cílem vytvoření standardů kvality dobré konopné léčby
-        VH schválila následující změny členů statutárních orgánů. Představenstvo MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva, Mgr. Dušan Dvořák, výkonný místopředseda, MUDr. Radek Matlach, člen představenstva, Ing. Pavel Martínek, člen představenstva, Mgr. Philip Polívka, člen představenstva. Dozorčí rada: Mgr. Jaroslav Kabilka, předseda dozorčí rady, Jana Jesenská a JUDr. Ludvík Antonů – členové DR.
-        V sobotu 11. září 2010 je v Ateliéru ALF od 17.00 hod. slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky spojené s vernisáží obrazů MUDr. Jany Budařové a s promítáním premiéry filmu Konopí je lék od Olivera Maliny Morgensterna.
-        ALF podá projekt na RK kurzy do ESF ve spolupráci s KJL
-        Semináře ke strategii rozvoje ALF a KJL povede Jaroslav Kabilka –srpen 2010
-        Shválena změna webu Konopí je lék
-        Zahájení provozu pěstírny v Ateliéru ALF – „matkárny“ kvalitních genetik pro nemocné, termín dle vybavení
-        Vytvoření metodiky nakládání s výtažky a extrakty léčivého konopí dle zákona o OPL (získání grantu)
-        VH podporuje vymáhání daru 300 kg. léčivého konopí darovaných o.s. v roce 2009 manželi Dvořákovými na státních orgánech

Zápis z Valné hromady odborné společnosti Konopí je lék, o.s konané dne 21. července 2010 v Ateliéru ALF v galerii Jaroslavy Moserové Konopné apatyky královny koloběžky první, Bořivojova 90, Praha 3, 130 00

-        strana 2 –


Předání plné moci a podpisové právo za Konopí je lék,o.s.

Já, Jana Budařová, narozena 25.3.1979, tr. bydliště Větrná 5, 63500 Brno uděluji plnou moc
a podpisové právo k jednání za Konopí je lék,o.s. panu Dušanovi Dvořákovi, nar. 12.1.1962, kontaktní adresa Tylova 2, 772 00 Olomouc a tento ji přijímá.


Dne 22. července 2010


MUDr. Jana Budařová                                   Mgr. Dušan Dvořák   Kontakty  ČLENŮ  KONOPÍ  JE  LÉK,  o.s.1.
Antonů Ludvík
Družební 4,Olomouc 779 00
737 854 590
2.
Barešová Hana
Slezská 14, Praha 2
777 076 195
3.
Budařová Jana
Součkova 1, Brno 624 00
775 275 202
4.
Černý Karel
Bohúňova 1344/8, Praha 4 149 00
606 309 361
5.
Dvořák Dušan
Bořivojova 90, Praha 3, 13000
774 723 261
6.
Dvořáková Radomíra
Tylova 2, Olomouc 772 00
774 723 262
7.
Jesenská Jana
Zelená 3, Olomouc 779 00
777 749 778
8.
Kabilka Jaroslav
Komenského 858/1, Olomouc 779 00
605 384 464
9.
Kaděrka Oto
Zedníkova 113/2, 779 00 Olomouc
731 577 952
10.
Kafka Jaromír
798 55 Ospělov 6
605 261 128
11.
Kopřiva Zbyněk
Soukenická 1091/16, Praha 1,110 00
603 455 600
12.
Martínek Pavel
Hluboká u Borovan 70, Borovany, 373 12
737 624 479
13.
Matlach Radek
Gutenbergova 5,Liberec 460 01
604 235 901
14.
Polívka Philip
Janského 2194/77, Praha 5,  15000
777 211 020
15.
Špaček Milan
Choceňská 1105, Přelouč,535 01
608 312 322