Pomluvy na webu klinikySdělení k níže uvedeným pomluvám rodiny Dvořákovy od Kateřiny Cerinové pro policii, viz zde  Sdělení členů, viz zde

 Od: Art Language Factory artlanguagefactory@gmail.com, Datum: 18. srpna 2011 0:45
Předmět: doporučení laskavé, leč důrazné
Komu: <clenove@konopijelek.eu> Kopie: Mgr. Micha David" <davidak@davidak.cz

Hezký čas
Doporučuji stáhnout hrubou pomluvu a lež na první straně webu EKK www.konopijelek.eu, kdy velkým písmem oznamujete, že

Upozornění: Omlouváme se za informace, které dříve souvisely s panem Mgr. Dušanem Dvořákem. V současné době nemáme nic společného s jeho aktivitami, články a dalšími informacemi týkající se společnosti Konopí je lék.

1) Jsem ředitel (smlouva), člen obou sdružení Konopí je lék a Ateliér ALF, která EKK s Artem, založily viz smlouva, 2) obě společnosti jsou velmi velkým věřitelem rodiny Dvořákových a dokonce smluvně jištěným!
3) Jsem zaměstnancem.

Neblbněte, vidět představenstva a své přátele trapně se kroutit v soudní síni bych opravdu nechtěl! Pokud jste to nemysleli jako Joke, důrazně doporučuji to do rána 18.srpna do 7.00 hodin stáhnout! Víte dobře, že by to pro toho, kdo tenhle fórek umístil na web nemuselo dobře dopadnout! Říkám to  zcela jednoznačně! Děkuji. Co myslíte, pane advokáte, stačí takto? Adresováno všem členům včetně předstvanstev a webmásterům, jako vám v kopii.
 
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu, Mgr. Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopná klinika, www.konopijelek.eu

Reakci na níže uvedenou pomluvu Dušana Dvořáka na webu kliniky v srpnu 2011 kvalifikovalo vedení kliniky jako vyhrožování a dalo za toto řediteli Dvořákovi okamžitou výpověď z pracovního poměru dle paragrafu 55 (!?) za hrubé porušení pracovní kázně …..

8. prosince 2011 po zásahu policie na klinice se na webu kliniky www.konopijelek.eu objevily další nepravdivé pomluvy, cituji:
Vše je bohužel důsledkem hanebného trestního oznámení podaného Mgr. Dušanem Dvořákem dne 6.12.2012 a doplněného jeho dalšími smyšlenkami ve vyjádřeních Policii ČR dne 8.12.2011. Pan Dvořák zřejmě nepřenesl přes srdce, že jeho neurvalé chování se většině členů společností již „zajídá“, jeho prolhané, sprosté, urážlivé a výhružné maily a blogy už zůstávají bez odpovědí, a zejména, že klinika pracuje a program pokračuje i bez něj, a to lépe. Navíc - s tím jak noví odpovědní zástupci společností (když on sám se pod líbivými prohlášeními 11.5.2011 odpovědnosti vzdal) postupně odhalují i „ekonomické“ a jiné praktiky jeho a paní Dvořákové (byla v pozici účetní obou společností), zřejmě zapomněl na všechny tolik jím hlasitě proklamované ideály („zlegalizovat konopí - podnikat vše, aby nemocní mohli užívat konopí jako lék, lidská práva a demokracie“), a usoudil, že „nejlepší obrana bude útok“, a že „tisíckrát zopakovaná lež se stane pravdou“… Za Konopí je lék, o.s. a Atelier ALF o.s.: Naomi Zamazalová M.A., B.A. J.M. Bém, MUDr. Radek Matlach, Mgr. Zbyněk Kopřiva, Ing. Juraj Kořínek, Ing. Pavel Martínek, Ing. Jaroslav Šobíšek, Mgr. Jaroslav Kabilka. 
 Nejvyšší soud jasně řekl, že i takovéto na internetu šířené pomluvy, které se navíc v našem případě opakovaly, jsou trestným činem – viz http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=133106  

Souhrnně k pomluvám na webu kliniky zde

Valná hromada Art Language 9.4.2009Zápis z mimořádné Valné hromady Art Language, o.s.
dne 9.4.2004 v Olomouci

Přítomni:
-        členové o.s.: Radomíra Dvořáková, Lenka Holá, Dušan Dvořák, Jan Majer, Zuzana Majerová - Zahradníková
-        členové SR a DR: Dita Palaščáková, Robert Nováček, Jaroslav Kabilka

Stav členské základny Art Language k 9.4. 2009: Dušan Dvořák, Lenka Holá, Jan Majer, Radomíra Dvořáková, Zuzana Majerová – Zahradníková. VH  je usnášení schopná.

Program: Zrušení o.s.

Dušan Dvořák zrekapituloval důvody, které byly v předchozím čase průběžně konzultovány a vedly Představenstvo a DR k předložení návrhu na zrušení o.s.:  informoval přítomné o současné finanční situaci, kdy je na účtech o.s. „0“ . Sdělil, že situaci nelze zvládnout za situace absolutního nezájmu státní správy o Ateliér ALF (vloni na poslední chvíli pomohla finanční pomoc daru 500 tisíc od hl.města Prahy) a paralelně enormních administrativních povinností ukládaných státem jak vůči sdružení jako celku, tak separátně vůči Ateliéru ALF. Veškerá jednání o záchranu Ateliéru ALF proběhla bez efektu: opakované urgence a žádosti o jednání s ředitelkou odboru APZ MPSV Bílkovou byly odmítnuty, jednání s ředitelem ÚP Praha bylo po dlouhých průtazích až v listopadu 2008, ale bez jakéhokoliv přínosného efektu, byť pomoc přislíbil, jednání s náměstkem ministra Hoškem v lednu 2009, opět bez efektu, byť pomoc rovněž přislíbil, jednání s ministrem Nečasem v březnu 2009 také bez efektu, byť pomoc přislíbil. Na situaci se dále výrazně podepsala naprostá nečinnost MMR ČR, když o.s. má na zakázce výroby brožur u subdodavatelů většinu odvedené práce od konce prosince 2008. MMR činnost „sabotuje“ – v tuto chvíli má daný odbor třetího ředitele a teprve minulý týden byla podepsána řádná smlouva.

Usnesení:
1)     VH se na základě doporučení Představenstva a DR a v souladu se svou kompetencí dle ustanovení stanov o.s. část IV bod 2) usnesla o ukončení ekonomické činnosti o.s. v nejbližším možném termínu a usnesla se, že o.s. ruší.
2)     VH se usnesla, že odvolává členy představenstva a dozorčí rady a tyto orgány ruší.
3)     VH ukládá Dušanovi Dvořákovi provést zánik o.s. dle stanov.

Podpisy členů sdružení:

Dušan Dvořák …………………. Lenka Holá ……………….. Jan Majer …………………


Zuzana Majerová – Zahradníková………………  Radomíra Dvořáková …………………

Stanovy Art Language

Art Language, zápis z VH k ukončení činnostiZa práce k zániku o.s. obdržel dozorčí rada Jaroslav Kabilka 50 tisíc Kč hrazených z výdělku členů Ateliér ALF a zakázky u MMR, kterou zajistil Dušan Dvořák
 

Výroční zpráva Ateliéru ALF do roku 2010

Představenstvo Edukativní konopné kliniky členům ... nikdy nesdělilo tento zápis údajné valné hromady

Aleluja, tramvaje:  Bod 1: Dozorčí rada Mgr. Jaroslav Kabilka i přes vyzvání svolavatele nepřijel na klíčovou VH 11.5.2011, kde bylo dohodnuto do konce května 20011 objekt kliniky neopouštět (o tom není v zápisu ani zmínka) a nepředložil VH 11.5.2011 zprávu o hospodaření a teď chce 22. června 2011 dělat ze zákulisí jakési kontroly, když za smlouvu o spolupráci, kdy měl všechny účetní doklady do mrtě, dostal tolik peněz? Že by Mgr. Kabilka napsal zdůvodnění, proč žádá ředitele a zakladatele EKK vylučovat a ukončit pracovní poměr? Že by lepší výnos z pohledávek? Bod 2: kecy a lži Bod 3: Radomíra Dvořáková na protest ukončila členství kvůli tušení, že Mgr. Kabilka chystá nějakou prasárnu. Byla však největší věřitel a zaměstnanec a spoluzakladatel výzkumu. Bod 4: Nikdy nikým nic nežádáno.  Bod 5: Hrubé porušení ekonomických směrnic, stanov a zákonů. Bod 6: Extrémní stupidita. Pravidelně zasílány zprávy, kontrola na 3 minuty. Bod 7: V roce 2011 nebyla nikdy VH svolána i přes protesty členů. Bod 8: Extrémní stupidita. Bod 9: Hrubé porušení ekonomických směrnic, stanov a zákonů. Bod 10: Soudruzi si sami sobě ukládají úkoly se prověřit ....Bod 11: Hrubé porušení ekonomických směrnic, stanov a zákonů, řádná VH 11.5.2011 nic takového nežádala.

Ateliér ALF píše soudu

Odesláno soudu v den, kdy dozorčí rada 14. listopadu 2011 převzal učetnictví a vše žádané, píše předseda (půl roku) a místopředseda (rok) Ateliéru ALF,o.s. - a podle manželky od září 2011 na smrt nemocný a věci rozhodně nechápající - soudu v Olomouci sdělení k soudem žalovanému Art Language,o.s. o více než 1 mil. Kč pro ČSOB,a.s. tento liebesbrief (opět tvořil Jaroslav Kabilka, dozorčí rada Art Language,o.s.) a místopředsedkyně Ateliéru ALF,o.s. a předsedu zastupující předsedkyně Ateliéru ALF,o.s. Naomi Zamazalová a Jan Marie Bém nejsou pod ničím podepsané, stejně jako dozorčí rada.

Valné hromadyValné hromady zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky (vznik 11. září 2010)
Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s.pod supervizí Art Language Factory, o.s. 


27. června 2010 (zápis zde)
Návrh na usnesení k trestnímu stíhání manželů Dvořákových


21. červenec 2010 (zápis zde)
Záměr zřízení Edukativní konopné kliniky a získání daru Magistrátu HMP

21. říjen 2010 (zápis zde)
Ustanovení Edukativní konopné kliniky a vytvoření smlouvy o spolupráci mezi Ateliérem ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s.

19. leden 2011 (zápis zde) 
Smlouva o spolupráci s potvrzením půjček Ateliéru ALF,o.s. ve výší 500 tisíc Kč od manželů Dvořákových splatných nejpozději do 31. 12.2011 (zápisy zde) 

11. května 2011 (zápis zde) 
Odstoupení Dušana Dvořáka z vedení Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. sdělené písemně 14 dní před konáním VH členům pro odsouzení Dušana Dvořáka u KS Brno (březen 2011) a celkovou vyčerpanost a dohoda o ukončení provozu Edukativní konopné kliniky na adrese Bořivojova 90, Praha 3 do konce května 2011 kvůli nemožnosti zajistit příjmy a platit provoz „kliniky“ a současně splatit závazky Dvořákovým, pokud Jan Marie Bém nepřiveze slíbené finanční prostředky z Francie, což nepřivezla, leč vedení zřizovatelů kliniku žádalo dále „kliniku“ provozovat a slíbilo 8. června 2011 majitelům, že bude nejpozději od srpna 2011 řádně platit nájemné, ať jim odpustí 3 měsíce z nájmu (dluh na nájemném k říjnu 2012 je více než 500 tisíc Kč). Při odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou bylo v majetku 155 tisíc Kč na účtech a v pokladně a za cca 1 mil. Kč zboží na skladě Kliniky

23. leden 2012 (zápis zde)
Vyloučení Dušana Dvořáka hlasováním na internetu per rollam bez možnosti kontroly


17. březen 2012 (zápis zde) 
 Vyloučení dalších rebelujících členů žádajících dodržovat stanovy a smlouvy

Pracovní smlouvy

Žaloba na neplatnost okamžitého ukončení pracovního poměru Dušana a Radomíry Dvořákových 11. září 2011 pro hrubé porušení pracovní kázně dle paragrafu 55 (text žaloby zde)


Radomíra Dvořáková (text pracovní smlouvy zde)

Ekonomické směrnice 
Vymezení role ředitele a účetní a hospodaření kliniky
(zde v odkazu je uveden text směrnic platných dle smlouvy o spolupráci pro všechny zřizovatele kliniky)


Čestné prohlášení


Dokument zaslaný v srpnu 2012 Ateliérem ALF,o.s. advokátovi majitelů objektu Edukativní konopná klinika k jejich výzvě o okamžitém ukončení nájmu a vystěhování "kliniky" a dluhu na nájemném po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011 cca 500 tisíc Kč k srpnu 2012


Vyjádření majitelů objektu policii o zabránění vstupu do Edukativní konopné kliniky manželům Dvořákovým a dluhu Ateliéru ALF z ledna 2012 
http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/01/vyjadreni-majitelu-ke-vstupu-do-objektu.htmlVyjádření osoby pověřené "auditem kliniky" (Kateřiny Cerinové) pro policii z prosince 2011 o podvodném jednání vedení Ateliér ALF, o.s po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou v červnu 2011


Vyjádření Radomíry Dvořákové policii k jednání vedení a dozorčího rady Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. z června 2012

Zřizovací listina ALF

ALF - Art Language Factory
Zápisy z Valných hromad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zřízené v Ateliéru ALF od 11.září roku 2010 http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/10/valne-hromady.html